Pomiń zawartość →

Pracujemy!

Plakat - Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON realizuje projekt "Pracujemy!" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON realizuje projekt „Pracujemy!” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie poziomu jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 17 220 000,00 PLN

Opublikowano w News