Pomiń zawartość →

Kurs na Operatora Profesjonalnych Usług Utrzymania Czystości

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 21 MARCA 2022 ROZPOCZYNMY KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT: OPERATOR PROFESJONALNYCH USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI – I STOPIEŃ

opracowany w oparciu o program Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

Forma kursu: stacjonarna

Liczba godzin: 16

Zajęcia w systemie całodziennym (8 godzin)

Czas trwania kursu: 2 dni

Uczestnicy: osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają minimum podstawowe wykształcenie

Cel szkolenia: W wyniku szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o podstawowych zasadach profesjonalnego utrzymania czystości. Dzięki temu będą mogli wykonywać tą usługę w sposób efektywny oraz bezpieczny dla siebie i klienta.

Kompetencje: Osoba posiadająca kwalifikacje ̨ „Operator profesjonalnych usług utrzymania czystości czystości I stopnia Polskiej Izby Gospodarczej Czystości” jest przygotowana do wykonywania zadań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości. Wykazuje się samodzielnością w ramach wykonywanych działań zawodowych. W trakcie realizacji zadań zawodowych przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zleconych jej zadań zawodowych, zgodnie z określonymi procedurami danego miejsca pracy oraz z specyfiką produktu chemicznego.

Wiedza: Podstawowe zagadnienia utrzymania czystości: czym jest profesjonalne sprzątanie (podstawowe definicje); różnice pomiędzy sprzątaniem w domu a sprzątaniem zarobkowym; dbanie o powierzony majątek, zachowanie poufności, dbałość o wizerunek własny i firmy; Jakie czynniki wpływają na proces czyszczenia- Koło Sinnera; Profesjonale preparaty chemiczne: cechy chemii profesjonalnej, skala pH, preparaty kwaśne, zasadowe i obojętne; obszary zastosowania i rodzaje zabrudzeń, podstawowe informacje z zakresu oznakowania i pakowania środków chemicznych, dotyczące kart charakterystyki środków chemicznych, karta techniczna produktu, informacje na etykietach, tabele rozcieńczeń, systemy dozowania, Bezpieczeństwo w procesach sprzątania: stosowanie środków ochronnych, ergonomia pracy, przygotowanie narzędzi do pracy, utrzymywanie sprzętów i narzędzi w czystości; Podstawowy sprzęt i narzędzia stosowane w mechanicznych technologiach sprzątania.

Umiejętności: Rozpoznawanie i podstawowa charakterystyka: występujących zanieczyszczeń; rodzajów i typów powierzchni, przygotowanie roztworów roboczych i posługiwanie się nim; posługiwanie się podstawowym ręczym sprzętem do czyszczenia; rodzaje ściereczek, różnice w zastosowaniu; kod kolorystyczny; zmywaki/gąbki, pady ręczne, skrobaki, narzędzia do mycia szyb i przeszkleń; rodzaje butelek ze spryskiwaczem, końcówki rozpylające i spieniające; rodzaje mopów i przypisane im stelaże; systemy jednowiaderkowe i dwuwiaderkowe; system mopów jednego kontaktu (metoda kuwetowa); wózki serwisowe

Efekty uczenia się: Osoba posiadająca kwalifikacje ̨ „Operator czystości I stopnia Polskiej Izby Gospodarczej Czystości” jest przygotowana do wykonywania zadań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości. Wykazuje się samodzielnością w ramach wykonywanych działań zawodowych i ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Jest przygotowana do realizowania działań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości, w tym: przygotowuje roztwory czyszczące dostosowane do rodzaju zabrudzenia i powierzchni na której występują; dobiera i użytkuje sprzęt niezbędny do wykonania usługi; odczytuje z dokumentacji informacje potrzebne do wykonywania działań zawodowych. Jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zleconych jej zadań zawodowych, zgodnie z określonymi procedurami danego miejsca pracy, zasadami zawartymi w Karcie charakterystyki produktu chemicznego i planem higieny oraz obowiązującymi przepisami, w tym związanymi z BHP. Posługuje się również pojęciami i terminologią dotyczącą wykonywanych zadań.

Kompetencje kluczowe: Wiedza dotycząca specyfiki branży: zasady profesjonalnego utrzymania czystości, zasady dbałości o powierzoną wiedzę i majątek, rodzaje materiałów podlegających czyszczeniu, sprzęt i bezpieczeństwo pracy. Umiejętność rozpoznawania rodzaju zabrudzeń i typów powierzchni, przygotowywania i pracy roztworami roboczymi, sprzętem do czyszczenia.

Sposoby osiągania celów kształcenia:

1. Zajęcia teoretyczne – wykłady, pogadanki, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusje

Rozpoczęcie kursu: 16.03.2022

Miejsce szkolenia: Szczecin, al. 3 Maja 31

Opublikowano w News