Pomiń zawartość →

Informacje o organizowanym szkoleniu 27.04.2022

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 27 KWIETNIA 2022 REALIZUJEMY SZKOLENIE:
„Interakcje międzyludzkie podstawą skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym”


Forma kursu: stacjonarna
Liczba godzin: 8, szkolenie będzie zorganizowane w godzinach: 8.00-16.00
Miejsce szkolenia: ul, Ślężna 118, Wrocław, sala nr. 8A
Zakres tematyczny:

Blok tematyczny szkoleniaW ramach efektów uczenia się, uczestnik szkolenia zdobył lub rozwinął:
Standard Obsługi KlientaWchodzenie w interakcje z innymi osobami i posługiwanie się mową ciała– umiejętność budowania dobrych relacji z klientem;
– umiejętność postępowania zgodnie z procedurami i standardami;
– umiejętność komunikacji z klientem;
– znajomość podstawowych Standardów Obsługi Klienta

Asertywność – co to jest, czym się charakteryzujePrzyjmowanie konstruktywnej krytyki i zwracanie się do słuchaczy– umiejętność asertywnego wyrażania swojej opinii,
– umiejętność wyrażania swoich praw w relacjach z pracownikami,
– umiejętność wykorzystania asertywnych narzędzi do radzenia sobie z naciskiem i egzekwowaniem swoich praw,
Komunikacja na linii przełożony-pracownik, Fakty vs OpiniePrzekazywanie informacji o faktach i stosowanie technik zadawania pytań-wiedzę związaną z komunikacją poprzez elementy aktywnego słuchania, mowę werbalną i niewerbalną;
-nabędą   praktyczną wiedzę nt. różnych form komunikowania faktów, zadawania pytań;
-praktyczną   wiedzę nt. udzielania informacji zwrotnych;
-umiejętność identyfikowania emocji towarzyszących udzielaniu informacji zwrotnych.
Komunikacja oparta na metodologii kolorów– wiedzę w obszarze skutecznej komunikacji,
– umiejętność identyfikacji stylu komunikacji i zachowań rozmówcy,
– umiejętność formułowania jasnych, czytelnych komunikatów,
– umiejętność identyfikacji przyczyny konfliktu
Komunikacja a antymobbing – działanie w przypadku konfliktuPraca w zespole i wypracowywanie kompromisu– umiejętność minimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowych relacji w miejscu pracy,
– umiejętność identyfikacji zachowań niepożądanych w miejscu pracy,
– wiedzę czym jest mobbing, dyskryminacja i molestowanie
Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością/pacjentami – uwrażliwianieWspieranie współpracowników– umiejętność komunikacji z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
– umiejętność obsługi klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
– wykorzystanie asertywnej komunikacji do przekazania opinii i przekonań, uczuć i emocji;
– znajomość zasad savoir vivre.

Opublikowano w News