Pomiń zawartość →

Szkolenie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 14 CZERWCA 2022 ROZPOCZYNMY KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
opracowany w oparciu o załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 1688) w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Forma kursu: stacjonarna
Liczba godzin: 245
Zajęcia w systemie 3 dni w tygodniu
Czas trwania kursu: 12 tygodni
Uczestnicy: osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają minimum podstawowe wykształcenie
Cele kształcenia: Uczestnik kursu po jego ukończeniu powinien być przygotowany do wykonywania zawodu kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej tj. posiadać niżej wymienione umiejętności:
1. organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;
2. organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
3. organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;
4. bezpieczne posługiwanie się bronią palną;
5. bezpieczne posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego;
6. bezpieczne wykorzystywanie technik interwencyjnych.
Sposoby osiągania celów kształcenia:
1. Zajęcia teoretyczne – wykłady, pogadanki, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusje
2. Zajęcia praktyczne – treningi na sali gimnastycznej oraz macie, zajęcia na strzelnicy, instruktaż.
Rozpoczęcie kursu: 14.06.2022
Miejsce zajęć teoretycznych: sala szkoleniowa, ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa
Miejsce zajęć praktycznych i strzelnica: B7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

Opublikowano w News