Pomiń zawartość →

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 ROZPOCZYNMY KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

opracowany w oparciu o załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 1688) w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Forma kursu: stacjonarna

Liczba godzin: 245

Czas trwania kursu: 12 tygodni

Uczestnicy: osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają minimum podstawowe wykształcenie

Cele kształcenia: Uczestnik kursu po jego ukończeniu powinien być przygotowany do wykonywania zawodu kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej tj. posiadać niżej wymienione umiejętności:
1. organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;
2. organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
3. organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;
4. bezpieczne posługiwanie się bronią palną;
5. bezpieczne posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego;
6. bezpieczne wykorzystywanie technik interwencyjnych.

Sposoby osiągania celów kształcenia:

1. Zajęcia teoretyczne – wykłady, pogadanki, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusje
2. Zajęcia praktyczne – treningi na sali gimnastycznej oraz macie, zajęcia na strzelnicy, instruktaż.

Rozpoczęcie kursu: 15.09.2022

Miejsce zajęć: Gwarant, Opole, ul. Cygana 2; sala I LO ul. Licealna

Opublikowano w News