Pomiń zawartość →

Szkolenie w zakresie wykonywania zadań członka służby informacyjnej

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 15-17 LISTOPADA 2022 REALIZUJEMY:

Szkolenie w zakresie wykonywania zadań członka służby informacyjnej i porządkowej wg programu określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1347 ze zm.) 

Forma kursu: stacjonarna

Liczba godzin: 25, szkolenie będzie zorganizowane w godzinach: od 11.30 do 18.15 w dniach od 15 do 17.11.2022

Miejsce szkolenia: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „PASSA” w Kielcach, adres: Kielce ul. Wspólna 1/4 (III p.)

Zakres tematyczny:

Dzień I
Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – 2h
Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – 1h
Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – 1h
Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – 2 h.
Zagadnienia prawne – 2h

Dzień II
Zasady udzielania pierwszej pomocy – 2h
Misja służb organizatora imprezy masowej – 2h
Ćwiczenia praktyczne – 2h
Zadania służb organizatora imprezy masowej – 3h

Dzień III
Zagadnienia prawne – 2h
Techniki interwencyjne – 1h
Ochrona przeciwpożarowa imprezy masowej – 2 godz.
Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – 2h
Egzamin wewnętrzny 1h
Podsumowanie i zakończenie kursu

Absolwent szkolenia otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej.

Opublikowano w News