Pomiń zawartość →

Szkolenie – Eksploatacja sieci i urządzeń energetycznych

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 12-13.12.2022 REALIZUJEMY SZKOLENIE:

EKSPLOATACJA INSTALACJI, SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH Z GRUPY I (E1 / D1) – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

Forma kursu: stacjonarna

Liczba godzin: 16, szkolenie będzie zorganizowane w godzinach: 9.00-15.00

Miejsce szkolenia: ul. M. Curie- Skłodowskiej 84; Lubin

CEL:

Celem kursu jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej organizacji i wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Potwierdzeniem powyższych kwalifikacji osiągnięcia celu kursu jest zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych z grupy I (E1 i/lub D1).

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, zdobędą wiedze i umiejętności  z zakresu:

1) na stanowisku eksploatacji:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szczegółowa tematyka egzaminu jest do pobrania w ODK RF SNT NOT ZM w Legnicy.

PROGRAM SZKOLENIA: Lp.Nazwa zajęćLiczba godzin
  1.  Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych.6
  2.  Aparatura kontrolno – pomiarowa.2
  3.  Ochrona przeciwporażeniowa.4
  4.  Zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.4
Ogółem:16

Opublikowano w Bez kategorii