Pomiń zawartość →

Sanitariusz szpitalny – Kurs kwalifikacyjny

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PRACUJEMY! INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 2 WRZEŚNIA 2022 ROZPOCZYNMY KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE „SANITARIUSZ SZPITALNY”

Forma kursu: stacjonarna
Zajęcia będą prowadzone w systemie stacjonarnym, na terenie szpitala (dotyczy całej lub znacznej części teorii i całej praktyki) i/lub w wynajętych salach szkoleniowych (dotyczy tylko ewentualnie części teorii).

Czas trwania kursu przewidziano na okres 3 miesięcy – 240 godzin dydaktycznych

W ciągu tego czasu zostanie zrealizowany zakres tematyczny wszystkich modułów kształcenia wraz z zajęciami praktycznymi, zawartymi w szczegółowym programie kursu oraz egzaminem końcowym.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 240 godzin dydaktycznych,
z podziałem na:
• blok teoretyczny – 80 godzin dydaktycznych
• blok praktyczny – 160 godzin dydaktycznych

Moduły kursu:
• podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
• elementy etyki i prawa,
• aspekty psychologiczne w opiece nad chorym hospitalizowanym,
• profilaktyka zakażeń szpitalnych,
• problemy pielęgnacyjne osób przewlekle chorych, obłożnie chorych, starszym wieku, niepełnosprawnych, chorych onkologicznie,
• postępowanie w stanach zagrożenia życia,
• wybrane zagadnienia w opiece nad osobami z upośledzeniem umysłowym i chorymi psychicznie oraz uzależnionymi.

Uczestnicy: osoby chcące zdobyć kwalifikacje w zawodzie sanitariusza szpitalnego. Wymóg to min. podstawowe wykształcenie i 6 miesięcy doświadczenia w zawodzie.

Rozpoczęcie kursu: 2.09.2022

Szkolenia zaplanowane są w szpitalach w całej Polsce. Sprawdź terminy szkoleń w harmonogramie:

Opublikowano w News